Özel Mersin Yenişehir Hastanesi Online Randevu AlRandevu Al SGK Anlaşmamız Vardır Yenişehir Hastanesi Güneş

Kurumsal Amacımız

Hastane’yi ilkeleri, çalışma felsefesi ve hizmet anlayışı olarak bölgede en iyi bilinen, yaygın, sektör ve ülke gelişiminde söz sahibi, halk için verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir yapı haline getirmek.

Online Randevu Online Labratuvar Online Radyoloji E- Bebekler Sağlık Ekibimiz Fotoğraf Galerisi